Vilkår/avgifter

Vilkår

Søknad om elevplass sendes inn kun elektronisk på eget skjema til Kulturskolen. Elevopptak gjøres ved skoleårets start og de som får plass vil bli kontaktet av Kulturskolen i løpet av de første skoleukene. De som ikke får tilbud om plass vil bli satt på venteliste og vil bli kontaktet fortløpende når det blir plass ledig. Beskjed om deltakelse på tidsbegrenset kurs vil bli gitt i god tid før igangsetting av kurset.

Kulturskolen følger i store trekk grunnskolens skoleår. Alle fagelever som blir opptatt ved KiB har fått plass til eleven selv sier opp plassen. Unntatt er hvis eleven misligholder plassen i forhold til hva som kommer fram i avtale mellom fagelev, eventuelt v/foresatte, eller ved manglende oppmøte uten at beskjed er gitt. Frist for avmelding er 1. desember og 1. juni hvert år. All avmelding skal skje skriftlig til kulturskolen@bronnoy.kommune.no. Eleven regnes som elev kommende semester hvis plassen ikke er oppsagt innen fristen, og vil bli fakturert deretter.

Skolerute for grunnskolen 2018/2019

Avgifter

Musikk:
- Instrumentalopplæring: kr. 1200,- pr. semester.
- Samspilltilbud for utviklingshemmede: kr. 1200,- pr. semester.

Visuelle kunstfag (priser inkludert materiell):
- Kunstverksted for unge (fra 12 år): kr 1200,-
- Glassfusing - voksne/ungdom (fra ca. 16 år): kr 1400,- (ingen moderasjon)
- Glassverksted for viderekommende: kr 1400,- (ingen moderasjon)
- Animasjonskurs: kr 1600,-

Det innrømmes 50% familiemoderasjon, og 50% flerbruksmoderasjon hvis du mottar undervisning i flere disipliner (unntatt i noen kunstaktiviteter). Alle voksne som deltar i undervisning må betale full pris uansett aktivitet.

Avgiften faktureres november/mai.

En av forutsetningene for å få instrumentalopplæring er at eleven disponerer eget instrument. Kulturskolen kan være behjelpelig med å formidle kontakt ved evt. kjøp av instrument.

Postadresse: Kulturskolen i Brønnøysund, Rådhuset, 8905 Brønnøysund
Besøksadresse: Skolegata 6, 8900 Brønnøysund
Telefon: 75 01 22 89   -   Mobil: 48 19 24 34  
kulturskolen@bronnoy.kommune.no