Søknad om plass på sommerkurs ved Kulturskolen i Brønnøy

Kulturskolen i Brønnøy har den glede å invitere til sommerkurs 2021. Tilbudet er gratis for elever ved grunnskolen i Brønnøy kommune.
Du finner mer informasjon om de ulike tilbudene på aktuelt-siden.

PersonaliaInformasjon om foresatte

Fyll inn info for minst en pårørende:

OBS!! Vi har trøbbel med epostadresser av typen abc@kommunenavn.kommune.no, altså med tre elementer etter "@". For å være sikker på at påmeldingen kommer fram, vær vennlig å bruke en annen adresse.

Jeg søker plass på:

Sommerskole for 2.-6. klasse, uke 25


Hvis du søker musikk, velg prioritet på instrument:
(1. valg)
(2. valg)
(3. valg)
Sommerskole for 7.-10. klasse, uke 33

Huk av her for å bekrefte at foresatt godkjenner søknaden.

(Du må ha krysset av feltet for at foresatt godkjenner, før "Send"-knappen blir aktivert)
Postadresse: Kulturskolen i Brønnøysund, Rådhuset, 8905 Brønnøysund
Besøksadresse: Skolegata 6, 8900 Brønnøysund
Telefon: 75 01 22 89   -   Mobil: 48 19 24 34  
kulturskolen@bronnoy.kommune.no