Søknad om plass på sommerkunstskolen ved Kulturskolen i Brønnøy
Hvis søker er under 18 år, må minst én av boksene under fylles ut:

Rabatter
Søskenrabatt
Navn på søsken:

Postadresse: Kulturskolen i Brønnøysund, Rådhuset, 8905 Brønnøysund
Besøksadresse: Skolegata 6, 8900 Brønnøysund
Telefon: 75 01 22 89   -   Mobil: 48 19 24 34  
kulturskolen@bronnoy.kommune.no