Søknad om plass ved Kulturskolen i Brønnøy

Ønsker du å være med på en av kulturskolens aktiviteter i sommer? Gå til eget påmeldingsskjema for sommerskolene.

Hvis søker er under 18 år, må minst én av boksene under fylles ut:

Jeg søker plass på:

Musikk
Instrumentalopplæring:
(1. valg)
(2. valg)
Søker plass på begge instrumenter

Søker plass på samspill for utviklingshemmede
Visuelle kunstfag
Rabatter
Søskenrabatt
Navn på søsken:
Instr./aktivitet søsken:
Deltar på flere aktiviteter
Instr./aktivitet:

Jeg er kjent med vilkårene for elevplass i kulturskolen (se Vilkår/avgifter)

(Du må ha krysset av for å ha godkjent vilkårene før "Send"-knappen blir aktivert)

Postadresse: Kulturskolen i Brønnøysund, Rådhuset, 8905 Brønnøysund
Besøksadresse: Skolegata 6, 8900 Brønnøysund
Telefon: 75 01 22 89   -   Mobil: 48 19 24 34  
kulturskolen@bronnoy.kommune.no