Etternavn:
Fornavn:
Adresse:
Postnr/sted:
Hustelefon:
Mobiltelefon:
E-post:
Skole: Fødselsår:
 
Hvis søker er under 18 år, må minst én av radene under fylles ut:
Foresatt 1: E-post:    Mobil:
Foresatt 2: E-post:   Mobil:
 
Jeg søker plass på:
Musikk  
Instrumentalopplæring (1. valg)
Instrumentalopplæring (2. valg)
Søker plass på begge instrumenter
 
Søker plass på samspill for utviklingshemmede  
 
 
Visuelle kunstfag
 
Rabatter 
Søsken    Navn på søsken:   Instr./aktivitet søsken:  
Deltar på flere aktiviteter    Instr./aktivitet:   
 

Annen informasjon/spørsmål:

Jeg er kjent med vilkårene for elevplass i kulturskolen (se Vilkår/avgifterwww.kulturskolenibronnoy.no)
(Du må ha krysset av for å ha godkjent vilkårene før "Send"-knappen blir aktivert)