Kulturskolen i Brønnøy

Kulturskolen i Brønnøy gir undervisningstilbud til barn og unge innen musikk og kunst. Musikkundervisningen er i hovedsak et fritidstilbud, mens kunstundervisningen foregår mye i grunnskolen gjennom DKS i tillegg til flere kortkurs innen glassfusing, animasjon og kunstverksteder på ettermiddagene. Nytt av året er Mentor-undervisning innen kunst hvor kunstlærerne gir veiledning til spesielt talentfulle elever innen kunst en gang i uka.

Kulturskolens idé er å gi tilbud som er tilpasset hver elevs interesse, ambisjon og evne. Gjennom dyktige pedagoger med stor erfaring, gir vi den enkelte elev opplæring innen sitt valgte kulturområde gjennom samhandling i grupper og ved undervisning av enkeltelever.

Undervisningen foregår dels på skolene og dels i egne lokaler. Vårt mål er å gi hver elev muligheten til å ha glede av deltakelse innen de kulturtilbud som velges uansett om målet er å bli profesjonell utøver eller å ha et meningsfylt fritidstilbud.

Kulturskolen i Brønnøy tar mål av seg til å bli en stimulerende og vesentlig del av barn og unges oppvekst.

Kulturskolen selger også kulturskoletjenester til Sømna, Vevelstad og Vega kommuner.

Kulturskolen i Brønnøy - en kilde til mangfold og begeistring.

Hans Kristian Edvardsen
Rektor

Postadresse: Kulturskolen i Brønnøysund, Rådhuset, 8905 Brønnøysund
Besøksadresse: Skolegata 6, 8900 Brønnøysund
Telefon: 75 01 22 89   -   Mobil: 48 19 24 34  
kulturskolen@bronnoy.kommune.no