Ansatte i kulturskolen

Hans Kristian Edvardsen
Hans Kristian Edvardsen, rektor
Inger Hilde Nyrud
Inger Hilde Nyrud, Kunstseksjonen
Camilla Orvik
Camilla Orvik, Kunstseksjonen
Espen Tversland
Espen Tversland, Kunstseksjonen
Geir Allan Reitan
Geir Allan Reitan, Musikkseksjonen
Børge Rugås
Børge Rugås, Musikkseksjonen
Gunn Sæther
Gunn Sæther, Musikkseksjon
Roy Bjørnli
Roy Bjørnli, Musikkseksjon
Bera Skorpen
Bera Skorpen, Musikkseksjon
Rita Jonassen
Rita Marie Jonassen, Musikkseksjon
Ole Bjørn Nygård Berg, Musikkseksjon