Logo  
Kulturskole for Brønnøy og Vevelstad kommuner  
Postadresse: Boks 465, 8901 Brønnøysund
Besøksadresse: Skolegata 6, 8900 Brønnøysund
Telefon: 75 01 22 89   -   Mobil: 48 19 24 34   kulturskolen@bronnoy.kommune.no
 
  Dagens dato:

 
 

Kunstverksted for unge
Aldersgrense: Over 12 år
Oppstart 9.juni, avsluttes 16 juni
16 timers kurs
Sted: Tårnskolen
Instruktør: Inger-Hilde Nyrud
Påmelding: kulturskolenibronnoy.no
Pris: kr. 1 200,-
Velkommen på kurs!