Logo  
Kulturskole for Brønnøy og Vevelstad kommuner  
Postadresse: Boks 465, 8901 Brønnøysund
Besøksadresse: Skolegata 6, 8900 Brønnøysund
Telefon: 75 01 22 89   -   Mobil: 48 19 24 34   kulturskolen@bronnoy.kommune.no
 
  Dagens dato:

 
 

Kulturskolen i Brønnøy

- En kilde til mangfold og begeistring -

Kulturskolen i Brønnøy består av to seksjoner; en for musikk og en for kunst.

Kulturskolen i Brønnøy er et kulturtilbud til barn og unge hvor musikkseksjonen i hovedsak er et fritidstilbud, mens kunstseksjonen gir mange av sine tilbud til grunnskolen gjennom DKS.

Kulturskolens idé er å gi tilbud som er tilpasset hver elevs interesse, ambisjon og evne. Gjennom dyktige pedagoger med stor erfaring, gir vi den enkelte elev opplæring innen sitt valgte kulturområde gjennom samhandling i grupper og ved undervisning av enkeltelever.

Undervisningen foregår dels på skolene og dels i egne lokaler. Vårt mål er å gi hver elev muligheten til å ha glede av deltakelse innen de kulturtilbud som velges uansett om målet er å bli profesjonell utøver eller å ha et meningsfylt fritidstilbud.

Kulturskolen i Brønnøy tar mål av seg til å bli en stimulerende og vesentlig del av barn og unges oppvekst.

Alle tilbud kulturskolen tilbyr gjelder i prinsippet for begge kommuner, men det må være mange nok påmeldte til at tilbudet kan opprettes

Kulturskolen selger også kulturskoletjenester til Sømna og Vega kommuner.

Kulturskolen i Brønnøy - en kilde til mangfold og begeistring.

Hans Kristian Edvardsen
Rektor